Bilgisayarinizda flash player yüklü degil !!


  Dersi sesli dinlemek için yukarıdaki media flash playeri tıklayınız.

23) HÜKMÜRRA : “Ra” harfinin okunuşu: “Ra” harfi bazen kalın, bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir. Şimdi bunları görelim:

 

a) “ Ra “ Harfinin “KALIN “ okunduğu yerler:

     

 1)“Ra” harfi  “ötre” veya “üstün “      olduğu zaman. Örnek:      

 

 

2)“Ra”harfi sakin (Cezzimli ) olup, kendinden önceki harfin harekesi “üstün “ veya “ötre “    olursa o zaman da

 

kalın okunur. Örnek:     

 

3)“ Ra” harfi sakin olup kendinden önceki harfte “esre “  olsa ince okunur AMA, sakin  olan “ra” harfinden sonra,

 

 eğer “Hurufu İstiladan  (kalın olarak okunan harflerden)biri üstün ve ötre olarak gelirse kalın okunur.Bu harfler:     

 

 

Bu harflerin kolay ezberlenmesi için, bunları beyit haline getirmişler.Böylece daha güzel öğrenilmiş ve akılda kalması

sağlanılmış oluyor. Bu beyti de yazalım: 

 

 

 İşte sakin olan "ra"harfinden sonra bu huruf'u istila harfinin HAREKESİ de üstün veya ötre olursa , o zamanda “ ra” harfi KALIN okunur.Örneklerle görelim:

       

 

 

4) “Ra “harfi sakin olup kendinden önceki  harfin hareksi arız (değişken ) olursa o zaman da

 

 

 

 

kalın  okunur.  Örnek:     

 

 

5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve

 

esre   olması durumunda da” ra”  harfi kalın okunur. Örnek:

 

 b)  “ Ra” harfinin ince okunduğu yerlere gelince: 1)“ Ra” harfi “esre” olduğu zaman ince okunur: Örnek:

 

                         gibi

 

2)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi esre olursa yine ince  okunur:  

 

                          gibi

 

 

3“Ra “ harfi  ve ondan önceki harf sakin olursa daha önce ki harfe bakılır.” Esre “ise İnce okunur. Örnek:      

 

 

4)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfte “lin “ harfi olsa         o  zaman da  “Ra “ harfi ince okunur:       

   

 

Örnek  :        

 

 

Arkadaşlar  HUD suresi 41.ayette geçen                 Kelimesi aslında harekesi üstün olduğu için kalın okunması gerekir

 

 

diye düşünebilirsiniz. Burada tecvid kaidelerinden “imâle “ olduğu için burasını “ince” okumamız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. 

 

  c)  “ Ra”harfinin ince ve kalın okunabileceği yerler de şunlardır:

 

1)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harkesi de esredir. Bu durumda “Ra “ harfi ince okunur FAKAT  sakin olan” Ra “harfinden sonra , hurufu istiladan biri gelir  ve onun da hareksi ESRE olursa o zaman da hem ince ve hem de kalın okunabilir.

 

 

Örnek:        

 

                      gibi.

 

2)“ Ra “ sakin olup önceki  harf “ Sad” ve” “        harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften

 

önceki harfte ESRE’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek  o zaman “ Ra “harfini hem ince ve hem de kalın okuyabiliriz:

 

 

 

Örnek :                 gibi

 

 

 

3)Vakıf durumunda da( yani durduğumuz zaman )  “ra” harfi hem ince ve hem de kalın  okunur.Örneklere bakalım:

 

 

 

                       

 

 

 

 

gibi. Aslında bunları kalın okunması gerektiği yukarda zikredildi. Fakat bu kelimelerin ince okunması da mümkündür.Çünkü bu kelimelerin asılları :   

 

 

                        

 

 

 

yazıldığı için hem ince ve  hem de kalın okunabilir.