Bilgisayarinizda flash player yüklü degil !!


  Dersi sesli dinlemek için yukarıdaki media flash playeri tıklayınız.

19) İDĞAMI   MÜTEKARİBEYN: Mahrecinde ( çıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirlerine uğrarsa İdğamı Mütekaribeyn olur. İdğamı Mütekaribeynin harflerini de iki başlık altında inceleyebiliriz:

1) “Lam “ ve “Ra”           harfleridir. Bu harflerden “Lam “ harfi mutlaka önce gelir. Lam sakin ,  “Ra” harfi

harekeli olur. Ve lam harfi “Ra” harfine çevrilerek okunur. Örnekle görelim:

 

Her iki örnekte de “Lam” harfinin “ra” harfine dönüştüğünü açık olarak görüyorsunuz.Sağda ki bölüm Kur’ani Kerim’de yazılı  olan bölüm, ok işaretinin solunda ki bölüm ise tecvitli okuduğumuzda uymamız gereken kuraldır.

2) “Kaf” ve “Kef”       harfleridir. Bu harflerden de “Kaf” harfi “ Kef “  harfinden önce gelir. Bütün idğamlarda

olduğu gibi birincisi sakindir. İkincisi ise  harekelidir. Sakin olan ilk harf daima ikinci harfe idğam (katılarak, çevrilerek) okunur.Bu bölümde de “Kaf” harfi “Kef “ harfine çevrilerek  okunacaktır. Örnekle görelim:

Gördüğünüz gibi “kaf” harfi  tecvitli okunurken, ok işaretinin solunda şeddeli bir “kef “ harfine dönüşmüştür. Burada bir noktaya çok dikkat etmek lazım. İDĞAMLARDA KALKALE yapılmaz. Mesela  yukarda ki örnekte sakin olan “ kaf “ harfinde kalkale olmaz. Neden ? Çünkü idğam durumunda olduğu için burada idğam  yapılır, kalkale yapılmaz. Buna dikkat etmek lazım.

 

ÖRNEKLER