Bilgisayarinizda flash player yüklü degil !!


  Dersi sesli dinlemek için yukarıdaki media flash playeri tıklayınız.

18) İDĞAMI MÜTECANİSEYN: Mahareçleri ( çıkış yerleri ) bir olan, fakat sıfatları başka olan harfler birbirine uğrarsa İdğamı

Mütecaniseyn olur. Arkadaşlar bu tecvidi görürken , mahreçlerinden dolayı, harflerini üç başlık altında  inceleyeceğiz:

 

 1) “” , “Dal” , “Te” >         harfleri. Arkadaşlar bu  harflerden hangisi önce gelirse, önce gelen harf

arkasından gelen ikinci harfe çevrilerek okunur. Şimdi bunu örneklerle görelim:  

 

 

Solda ki Şeddeli  olan bölüm, tecvitli okuduğumuz da ağzımızdan çıkması gereken okuma şeklidir. Fakat Kur’an-i Kerim’de ise sağda ki  gibi  yazılır ama okurken solda ki  gibi  okunur.

 

2) “” , “Zal” , “Se” >            harfleri. Öncekinde olduğu gibi bunda da, bu harflerden hangisi önce

gelirse, daha sonra gelen harfe dönüşerek okunur. Örneklerini görelim:

 

 

Arkadaşlar bakınız birinci bölümde ki  “ zal” harfi “ zı “ harfine ; “ se” harfide “ zal” harfine nasıl dönüşmüş. Tabi ki biz okurken şeddeli imiş gibi okuruz. Yani solda ki gibi okuruz.

3) “ be” , “mim”  >               harfleridir. Fakat burada önemli olan bir nokta var; Mutlaka “ be”  harfi önce gelmeli.

“mim “ harfi önce gelirse olmaz: Aşağıda “ be “ harfinin “mim” harfine çevrilerek şeddeli bir şekilde  okunduğunu görüyorsunuz. Yazıda yok ama okurken şeddeli okuruz.     

 

ÖRNEKLER