Bilgisayarinizda flash player yüklü degil !!


  Dersi sesli dinlemek için yukarıdaki media flash playeri tıklayınız.

  12) İZHAR : Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse “ izhar “ olur.

İzhar harfleri altı tane olup aşağıya yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir.

 

Şimdi bunları açık olarak olarak yazalım:

 

Bunları örneklerle birlikte görelim:

 

Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada ilk örnekte tenvinden sonra izhar  harflerinden                    harfi gelmiştir. İkinci örnekte de nunu sakinden (cezzimli nundan ) sonra                  üçüncü örnekte de nunu sakinden sonra izhar harflerinden “ha”   harfi gelmiştir. Gürüldüğü gibi bu üç örnekten sonra izhar harfleri gelmiştir. İzharı okurken ihfa gibi genizden ve

tutularak değil de ; (tenvin ve nunu sakinden sonra gelen izhar harfi olursa) süratli bir şekilde okunur ve  hiçbir şekilde tutulma olmaz .

ÖRNEKLER