Bilgisayarinizda flash player yüklü degil !!


  Dersi sesli dinlemek için yukarıdaki media flash playeri tıklayınız.

1)HARF-İ MEDD: Kelime olarak “uzatma harfi” demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar:

 a) Vav                    b) Ya                            c) Elif     

a) VAV HARFİ :Peki vav harfi ne zaman harfi medd (uzatma harfi ) olur?

- Vav harfi sakin olup  kendinden önceki harfin harekesi de ötre       olursa, o zaman vav, harf-i medd olur.

(SAKİN: Harekesi olmayan harf demektir = yani üstünü , esresi ve ötresi olmayacak.)Örnekleri görelim:

Kırmızı renkte yazılmış olan vav harflerine dikkat edelim. Göreceksiniz ki bu harflerden hiç birinin harekesi yok ve kendinden önceki harflerin hareksi de, hepsinde “ ÖTRE ” olarak gelmiştir. Peki, iyide bu ne anlama geliyor   o zaman? Kardeşlerim bu şu demek; Burada ki “ vav ” harfi , kendinden önceki harfi uzatacak demektir.Öğle ise ne kadar uzatacak? Şimdi  buna dikkat edelim: Ağzımızdan “elif  “ kelimesi çıkana kadar geçen süre ne kadarsa , bizde o kadar, o harfi uzatacağız. Başka bir değişle, elimizi tamamen açarak bir masanın üzerine koyalım.(avuç içi masaya yapışacak şekilde) sonrada şehadet parmağımızı bir kez havaya kaldırıp – indirelim. İşte biz bu geçen kısa zamana tecvit ilminde “Bir elif miktarı  uzatmak ”diyoruz.

  O halde şu soruyu hiç unutmayalım: Bir elif miktarı ne demek?

 (Şehadet parmağımızı bir kez kaldırıp indirecek kadar geçen zamana bir elif miktarı diyoruz.)

 Şimdi  yukardaki örneklere bir kez daha bakalım.( sağdan – sola doğru = Arkadaşlar burada daima sizin SAĞINIZ VE SOLUNUZ esas alınmıştır, ekranın değil.) Vav’dan önce hangi harfler gelmiş:

Biz harekesi “ötre” olan bu harfleri okurken bir elif mikdarı  uzatarak okuruz.Bunları türkçe olarak gösterirsek şöyle okumalıyız:     Nû , Rû ,Mû , Tû , Cû , Kû .   Sanıyorum anlaşılmıştır.

 

 b) YA  HARFİ: “Ya” harfi ne zaman harfi medd olur? “Ya” harfi sakın olup, kendinden önceki harfin

harekesi “ESRE”       Olursa o zaman “Ya “ harfi , harfi medd olur. Yani diğer bir deyişle “Ya ” harfi bir elif

mikdarı uzatılarak okunur. Şimdi örneklerini  görelim:  

Burada ki “Ya “ harfinden hiç birinin harekesi  yoktur. Hepsi sakindirler. “Ya “  harfinin harfi med olması için kendi sakin, kendinden önceki harfin hareksi de “ESRE “ Olması gerekir. Zaten hepsinin harekesi de esredir. Öğle ise biz bu “Ya” harfinden önce gelen, bu harfleri, bir elif miktarı uzatar